สาส์นจากนายกฯ

นางวิลาวัณย์ แสงเพชร นายกฯ
สาส์นจากนายกอบต.ห้วยแคน
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2566
อา พฤ
12 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 1 ตุลาคม 2566
อบต.ในเครือข่าย

สายตรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0862559641
งานกิจการสภา
E-Services
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารงานบุคคล
การบริหารงานงบประมาณ
คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ร้องเรียนการทุจริตแผนปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
ระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กรได้


  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน) ย้อนหลัง 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  รายงานผลกา่รตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2562

  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ห้วยแคน ประจำปีงบประมาณ

  โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ ประจำปีงบประมาณ

  ประชาสัมพันธ์เช็คค่่าซ่อมคอมพิวเตอร์สำนักงาน

  รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือน กันยายน 2562

  งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2562

  รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส 4)

  ประชาสัมพันธ์ เรื่องประกาศผลการทดสอบสมรรถนะเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2562

  ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 256

  ประกาศรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส 3/2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2562)

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ต่อไป
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
คำถามเพิ่มเติม
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่ อบต.ห้วยแคน นำเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเชื้อ ไปมอบให้ถึงบ้าน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 34.239.148.127
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,576,729

การส่งเสริมความโปร่งใส
แบบสอบถาม
การให้บริการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044300317   Fax : 044300317
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.