สาส์นจากนายกฯ

นางวิลาวัณย์ แสงเพชร นายกฯ
สาส์นจากนายกอบต.ห้วยแคน
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2566
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 311 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566
อบต.ในเครือข่าย

สายตรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0862559641
งานกิจการสภา
E-Services
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารงานบุคคล
การบริหารงานงบประมาณ
คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ร้องเรียนการทุจริตแผนปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
ระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กรได้


  หน้าแรก     ลักษณะทั่วไป 

ลักษณะทั่วไป
ลักษณะทั่วไป  

 ลักษณะทั่วไปและประวัติความเป็นมาของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน

                         
ที่ตั้ง  
               องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน   ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เป็นที่ราบสูง   สูงจากระดับน้ำทะเล 210   เมตรตั้งยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอห้วยแถลงระยะทางห่างจากอำเภอห้วยแถลง   ประมาณ    7     กิโลเมตร
 
เนื้อที่อาณาเขต 
             เนื้อที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน     มีทั้งหมด     28    ตารางกิโลเมตร    รวมพื้นที่ทั้งหมดแล้ว     17,500    ไร่
  
         อาณาเขต
ทิศเหนือ              จด          ตำบลตะโกและตำบลกงรถ อำเภอห้วยแถลง
ทิศใต้                  จด          ตำบลห้วยแถลง และจดตำบล หนองกระทิง (อำเภอลำปลายมาศ) จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันออก       จด          ตำบลหนองกระทิง อำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันตก         จด          ตำบลห้วยห้วยแถลง   อำเภอห้วยแถลง
แผนที่ตำบลห้วยแคนแสดงอาณาเขตติดต่อ

 

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
คำถามเพิ่มเติม
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่ อบต.ห้วยแคน นำเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเชื้อ ไปมอบให้ถึงบ้าน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.231.217.107
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,527,749

การส่งเสริมความโปร่งใส
การให้บริการ
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044300317   Fax : 044300317
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.