สาส์นจากนายกฯ

นางวิลาวัณย์ แสงเพชร นายกฯ
สาส์นจากนายกอบต.ห้วยแคน
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
1011 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 10 ธันวาคม 2566
อบต.ในเครือข่าย

สายตรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0862559641
งานกิจการสภา
E-Services
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารงานบุคคล
การบริหารงานงบประมาณ
คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ร้องเรียนการทุจริตแผนปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
ระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กรได้


  หน้าแรก     ภูมิประเทศ-ภูมิอากาศ 

ภูมิประเทศ-ภูมิอากาศ
ภูมิประเทศ-ภูมิอากาศ  

            ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ

           ลักษณะภูมิประเทศ     พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและมีลำห้วยไหลผ่านซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  พื้นที่มีความลาดเอียงไม่มีแม่น้ำไม่มีภูเขา  ปัจจุบันพื้นที่เป็นป่าเสื่อมโทรมดังนั้นจึงมีการพัฒนาขุดคลองและสระน้ำขนาดเล็กกระจายทั่วพื้นที่  เพื่อส่งเสริมการปลูกต้นไม้และส่งเสริมการเกษตร
 
           ลักษณะภูมิอากาศ      ในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนมีลักษณะอากาศ   3   ฤดู   คือ    มีอากาศร้อนในฤดูร้อน   อากาศหนาวในฤดูหนาว  และฤดูฝน ฝนตกเล็กน้อย มักจะเกิดฝนทิ้งช่วงในเดือนพฤศจิกายน – เดือนกรกฎาคม สภาพอากาศโดยรวมจะร้อนแห้งเนื่องจากป่าไม้มีน้อยซึ่งเกิดจากการตัดไม้ทำลายป่าสมัยก่อนทำให้เกิดปัญหาทางการเกษตรและผลผลิตตกต่ำ

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
คำถามเพิ่มเติม
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่ อบต.ห้วยแคน นำเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเชื้อ ไปมอบให้ถึงบ้าน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 18.205.26.39
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,647,577

การส่งเสริมความโปร่งใส
แบบสอบถาม
การให้บริการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044300317   Fax : 044300317
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.