สาส์นจากนายกฯ

นางวิลาวัณย์ แสงเพชร นายกฯ
สาส์นจากนายกอบต.ห้วยแคน
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
1011 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 10 ธันวาคม 2566
อบต.ในเครือข่าย

สายตรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0862559641
งานกิจการสภา
E-Services
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารงานบุคคล
การบริหารงานงบประมาณ
คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ร้องเรียนการทุจริตแผนปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
ระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กรได้  หน้าแรก     ผลงานของเรา 

ผลงานของเรา
ผลงานของเรา  
โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 4 ปีงบประมาณ 2565 
     
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 7 ปีงบประมาณ 2565 
     
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะโกพัฒนา หมู่ที่ 5 ปีงบประมาณ 2565 
     
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาฮิง หมู่ที่ 8 ปีงบประมาณ 2565 
     
โครงการขุดลอกบึงตะโกบ้านตะโกพัฒนา หมู่ที่ 5 
     
โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกภายในตำบลห้วยแคน 
     
โครงการก่อสร้างทางลาดผู้พิการบริเวณสำนักงาน 
     
การตรวจสอบคุณภาพน้ำภาคสนาม ณ แหล่งน้ำดิบและบ้านประชาชน บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 7 
     
การตรวจสอบคุณภาพน้ำภาคสนาม ณ แหล่งน้ำดิบและบ้านประชาชน บ้านตาฮิง หมู่ที่ 8 
     
โครงการถนนคอนกรีตเสริมเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ห้วยแคน 
     
หินคลุก52+ซ่อมฝาย 
     
ถนนคสล.อบต.ห้วยแคน 
     
งานก่อสร้าง51 
     
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
คำถามเพิ่มเติม
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่ อบต.ห้วยแคน นำเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเชื้อ ไปมอบให้ถึงบ้าน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 18.205.26.39
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,647,596

การส่งเสริมความโปร่งใส
แบบสอบถาม
การให้บริการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044300317   Fax : 044300317
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.