สาส์นจากนายกฯ

นางวิลาวัณย์ แสงเพชร นายกฯ
สาส์นจากนายกอบต.ห้วยแคน
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2566
อา พฤ
12 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 1 ตุลาคม 2566
อบต.ในเครือข่าย

สายตรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0862559641
งานกิจการสภา
E-Services
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารงานบุคคล
การบริหารงานงบประมาณ
คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ร้องเรียนการทุจริตแผนปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
ระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กรได้


  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน) ย้อนหลัง 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประชาสัมพัธ์โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกในครอบครัวทุกช่วงวัย กิจกรรมครอบครัวยุคใหม่ ใส่ใจผู้ส

  ประชาสัมพันธ์โครงการการคุ้มครองทางสังคม การตรวจสุขภาพประจำปีและส่งเสริมให้ได้รับอุปกรณ์ในการดำรงชีว

  การประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุ อบต.ห้วยแคน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา

  ประชาสัมพันธ์โครงการเตรียมความพร้อมผู้ที่จะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ อบต.ห้วยแคน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสี

  ประชาสัมพันธ์โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และผู้ที่อยู

  ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส อบ

  ประชาสัมพันธ์โครงการสงเคราะหฺผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนพิการ อบต.ห้วยแคน อ.ห้วยแถลง

  ประชาสัมพันธ์การด่อสร้างทางลาดผู้พิการบริเวณสำนักงาน อบต.ห้วยแคน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา

  ประชาสัมพันธ์รายงานผลการออกเยี่ยมบ้านคนพิการในเขตตำบลห้วยแคน

  ประชาสัมพันธ์การจัดทำป้ายที่จอดรถสำหรับคนพิการตำบลห้วยแคน

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ต่อไป
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
คำถามเพิ่มเติม
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่ อบต.ห้วยแคน นำเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเชื้อ ไปมอบให้ถึงบ้าน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 34.239.148.127
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,576,679

การส่งเสริมความโปร่งใส
แบบสอบถาม
การให้บริการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044300317   Fax : 044300317
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.