สาส์นจากนายกฯ

นางวิลาวัณย์ แสงเพชร นายกฯ
สาส์นจากนายกอบต.ห้วยแคน
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2567
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 2021 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 20 มิถุนายน 2567
อบต.ในเครือข่าย

สายตรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0862559641
งานกิจการสภา
E-Services
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารงานบุคคล
การบริหารงานงบประมาณ
คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ร้องเรียนการทุจริต
ระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กรได้  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันที่ 3 กันยายน 2564 ส่งตัวผู้กักตัว CI สองรายสุดท้าย รายงานสภานการณ์ปัจจุบัน ศูนย์ CI องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน ณ ปัจจุบันมีจำนวนผู้ป่วย 0 ราย และปิดศูนย์กักตัวชุมชนตำบลห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา อย่างเป็นทางการ
วันที่ 20 สิงหาคม 2564 นางพรรธินี จำปาขันธ์ รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอห้วยแถลง และนายศิวเสก สินโทรัมย์ ปลัดอาวุโสอำเภอห้วยแถลง ในนามกิ่งกาชาดอำเภอห้วยแถลง ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์ CI ตำบลห้วยแคน พร้อมมอบชุดที่นอน จำนวน 10 ชุด เพื่อใช้รับรองผู้ป่วยโควิด 19 แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล
วันที่ 16 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน ได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโรคระบาดในสัตว์ กรณีโรคลัมปีสกิน ในเขตพื้นที่ตำบลห้วยแคน จำนวน 13 ราย เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และ อสม.ประจำหมู่บ้าน ได้ลงพื้นที่ เพื่อเมื่อถุงยังชีพพร้อมให้กำลังใจผู้กักตัวอยู่บ้าน
วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ได้ร่วมให้กำลังผู้กักตัวแยกในชุมชน ศูนย์ CI ที่หายป่วยแล้วกลับบ้าน
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน ได้รับตัวผู้ป่วยโควิด 19  CI  กลุ่มสีเขียว จำนวน 3 ราย 
วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์พักชั่วคราวตำบลห้วยแคน
วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 นายศิวะเศก สินโทรัมย์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอห้วยแถลง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน โรงพยาบาลห้วยแถลง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแต้ และกำนันผู้ใหญ่บ้าน เปิดศูนย์พักชัวคราวตำบลห้วยแคน
วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนมอบถุงยังชีพสำหรับผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง
วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2564 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิก เจ้าหน้าที่ ออกพ่นยาเพื่อป้องกันควบคุมและระงับการแพร่ระบาดของโรคระบาดในสัตว์ชนิดลัมปีสกินในพื้นที่ตำบลห้วยแคน
วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน ดำเนินงานตามโครงการคลองสวย น้ำใส ไร้ผักตบชวาและวัชพืชในน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน ลงพื้นที่ให้บริการรับชำระภาษีในเขตตำบลห้วยแคน
วันที่ 19 มิถุนายน 2564 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ ตรวจเยี่ยมพร้อมทั้งให้กำลังใจ ครูเด็กนักเรียน
วันที่ 13 มิถุนายน 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยแคน ได้ประเมินตนเองในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนได้ดำเนินการตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยฉีดพ่นยุงในเขตพื้นที่ตำบลห้วยแคน
วันที่ 1 มิถุนายน 2564  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้ผู้พิการ จำนวน 10 ราย สนับสนุนโดยสมาคมคนพิการจังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน นำโดยนายกทิวากร  รังปัญญาได้ลงพื้นที่ในเขตตำบลห้วยแคนเพื่อติดตามสถานการณ์โรคลัมโบสกิน พร้อมทั้งมอบยา ไซเปอร์ แมทธิน ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ สุกร และได้ฉีดพ่นยาป้องกันแมลงที่เป็นพาหะของโรค
วันที่ 12 พฤษภาคม 2564  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน ร่วมกับชมรม อสม.ตำบลห้วยแคน ดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยเอดส์
พิธีเปิดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงการนต์ 2564 ระหว่างวันที่ 10 - 16 เมษายน 2564
การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน ประจำปี 2564

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 7 ต่อไป
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
คำถามเพิ่มเติม
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่ อบต.ห้วยแคน นำเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเชื้อ ไปมอบให้ถึงบ้าน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.236.142.143
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,772,991

การส่งเสริมความโปร่งใส
แบบสอบถาม
การให้บริการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044300317   Fax : 044300317
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved. 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์