สาส์นจากนายกฯ

นางวิลาวัณย์ แสงเพชร นายกฯ
สาส์นจากนายกอบต.ห้วยแคน
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2566
อา พฤ
12 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 1 ตุลาคม 2566
อบต.ในเครือข่าย

สายตรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0862559641
งานกิจการสภา
E-Services
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารงานบุคคล
การบริหารงานงบประมาณ
คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ร้องเรียนการทุจริตแผนปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
ระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กรได้  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนร่วมกับอำเภอห้วยแถลงประเมินโครงการบ้านกาชาดรวมใจอยู่ได้แบบยั่งยืน
การขยายเวลาการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2564
วันที่ 29 มกราคม 2564 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนมอบเสื้อปฏิบัติการให้อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.)
กศน.ตำบลห้วยแคนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนอบรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมอาชีพระยะสั้น สานตะตร้าพลาสติก ประจำปี พ.ศ.2564
วันที่ 20 มกราคม 2564 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชนตรวจเยี่ยมผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ เพื่อหาทางช่วยเหลือต่อไป
Team work องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน แรงงานเกษตร 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ และอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อพัฒนาตำบลห้วยแคน
วันที่ 13 มกราคม 2564 ดำเนินการฉีดพ่นยาควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2564
การเปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564
รดน้ำ  ขอพรผู้สูงอายุ
ออกบริการเก็บภาษีเคลื่อนที่  ปี  53
แจกเบี้ย 10 ม๊.ค. 53
ประชาคมแผน ปี 53
ออกประชาคมแผน ปี53
ออกเก็บภาษี ปี 53
ออกประชาคมแผน 3 ปี
กีฬาสัมพันธ์ 52 อบต.ห้วยแคน
กีฬาสัมพันธ์ 52 อบต.ห้วยแคน

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 ต่อไป
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
คำถามเพิ่มเติม
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่ อบต.ห้วยแคน นำเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเชื้อ ไปมอบให้ถึงบ้าน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 34.239.148.127
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,576,609

การส่งเสริมความโปร่งใส
แบบสอบถาม
การให้บริการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044300317   Fax : 044300317
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.