สาส์นจากนายกฯ

นางวิลาวัณย์ แสงเพชร นายกฯ
สาส์นจากนายกอบต.ห้วยแคน
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2566
อา พฤ
12 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 1 ตุลาคม 2566
อบต.ในเครือข่าย

สายตรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0862559641
งานกิจการสภา
E-Services
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารงานบุคคล
การบริหารงานงบประมาณ
คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ร้องเรียนการทุจริตแผนปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
ระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กรได้  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันที่ 16 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน ได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโรคระบาดในสัตว์ กรณีโรคลัมปีสกิน ในเขตพื้นที่ตำบลห้วยแคน จำนวน 13 ราย เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และ อสม.ประจำหมู่บ้าน ได้ลงพื้นที่ เพื่อเมื่อถุงยังชีพพร้อมให้กำลังใจผู้กักตัวอยู่บ้าน
วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ได้ร่วมให้กำลังผู้กักตัวแยกในชุมชน ศูนย์ CI ที่หายป่วยแล้วกลับบ้าน
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน ได้รับตัวผู้ป่วยโควิด 19  CI  กลุ่มสีเขียว จำนวน 3 ราย 
วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์พักชั่วคราวตำบลห้วยแคน
วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 นายศิวะเศก สินโทรัมย์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอห้วยแถลง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน โรงพยาบาลห้วยแถลง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแต้ และกำนันผู้ใหญ่บ้าน เปิดศูนย์พักชัวคราวตำบลห้วยแคน
วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนมอบถุงยังชีพสำหรับผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง
วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2564 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิก เจ้าหน้าที่ ออกพ่นยาเพื่อป้องกันควบคุมและระงับการแพร่ระบาดของโรคระบาดในสัตว์ชนิดลัมปีสกินในพื้นที่ตำบลห้วยแคน
วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน ดำเนินงานตามโครงการคลองสวย น้ำใส ไร้ผักตบชวาและวัชพืชในน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน ลงพื้นที่ให้บริการรับชำระภาษีในเขตตำบลห้วยแคน
วันที่ 19 มิถุนายน 2564 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ ตรวจเยี่ยมพร้อมทั้งให้กำลังใจ ครูเด็กนักเรียน
วันที่ 13 มิถุนายน 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยแคน ได้ประเมินตนเองในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนได้ดำเนินการตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยฉีดพ่นยุงในเขตพื้นที่ตำบลห้วยแคน
วันที่ 1 มิถุนายน 2564  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้ผู้พิการ จำนวน 10 ราย สนับสนุนโดยสมาคมคนพิการจังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน นำโดยนายกทิวากร  รังปัญญาได้ลงพื้นที่ในเขตตำบลห้วยแคนเพื่อติดตามสถานการณ์โรคลัมโบสกิน พร้อมทั้งมอบยา ไซเปอร์ แมทธิน ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ สุกร และได้ฉีดพ่นยาป้องกันแมลงที่เป็นพาหะของโรค
วันที่ 12 พฤษภาคม 2564  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน ร่วมกับชมรม อสม.ตำบลห้วยแคน ดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยเอดส์
พิธีเปิดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงการนต์ 2564 ระหว่างวันที่ 10 - 16 เมษายน 2564
การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน ประจำปี 2564
 วันที่ 8 มีนาคม 2564 องค์การบริการส่วนตำบลห้วยแคนร่วมกิจกรรมรถปันสุขอำเภอห้วยแถลง
วันที่4 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพให้ผู้ด้อยโอกาส

 ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 ต่อไป
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
คำถามเพิ่มเติม
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่ อบต.ห้วยแคน นำเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเชื้อ ไปมอบให้ถึงบ้าน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 34.239.148.127
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,576,722

การส่งเสริมความโปร่งใส
แบบสอบถาม
การให้บริการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044300317   Fax : 044300317
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.