สาส์นจากนายกฯ

นางวิลาวัณย์ แสงเพชร นายกฯ
สาส์นจากนายกอบต.ห้วยแคน
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2566
อา พฤ
12 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 1 ตุลาคม 2566
อบต.ในเครือข่าย

สายตรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0862559641
งานกิจการสภา
E-Services
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารงานบุคคล
การบริหารงานงบประมาณ
คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ร้องเรียนการทุจริตแผนปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
ระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กรได้  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันที่ 14 มิถุนายน 2565  นางวิลาวัณย์  แสงเพชร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน พร้อมเจ้าหน้าที่ อบต.ห้วยแคน ลงพื้นที่บ้านหนองม่วง เพื่อบูรณาการร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้วยแถลงในการส่งเสริมทักษะอาชีพ(จักสารตะกร้าจากเส้นพลาสติก)
3 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน โดยนางวิลาวัณย์  แสงเพชร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าฯ พระบรมราชชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 
20 มิถุนายน 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ได้มอบเตียงนอน ให้กับผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง เพื่อส่งเสริมสุขภาวะบรรเทาความเดือดร้อนรวมถึงเป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิต
2 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนดำเนินการฉีดพ่นหมวกควันเพื่อป้องกันไข้เลือดออก โรงเรียนและวัดในพื้นที่ตำบลห้วยแคน
กองคลัง ดำเนินการลงพื้นที่จัดเก็บภาษีในเขตตำบลห้วยแคน  ระหว่างวันที่ 18 - 30 พฤษภาคม 2565
12 พฤษภาคม 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน กำนัน ผู้้ใหญ่บ้าน จิตอาสา ประชาชนตำบลห้วยแคน ดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ณ สระใหญ่บ้านตาฮิง หมู่ 8 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาตำบลห้วยแคนต้านยาเสพติด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 2-6 พฤษภาคม 2565
16 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน ดำเนินโครงการบวงสรวงปราสาทห้วยแคน ประจำปี 2565
11 เมษายน 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ หน้าสำนักงานองค์หารบริหารส่วนตำบลห้วยแคน(หลังเก่า)
8 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน ร่วมพธีบวงสรวงอนุเสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี วางพวงมาลาถวายท้าวสุรนารี รำบวงสรวง ประจำปี 2565
7 เมษายน 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน ร่วมงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ    
6 เมษายน  2565  องค์การบริหารสวนตำบลห้วยแคนได้ดำเนินโครงการบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี (ย่าโม) ประจำปี 2565
ผ้าไทยใส่ให้สนุก       นางวิลาวัณย์  แสงเพชร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลห้วยแคน ร่วมอนุรักษ์ใส่ผ้าไทยใส่สนุกวันศุกร์ ณ ปราสาทห้วยแคน
28  กุมภาพันธ์  2565  นางวิลาวัณย์  แสงเพชร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน รับมอบถุงน้ำใจช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
24  กุมภาพันธ์  2565  นายเดชฤทธิ์  ถิตย์ฉาย  นายอำเภอห้วยแถลง  ประธานในพิธีร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน  นำโดยนางวิลาวัณย์  แสงเพชร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน ดำเนินการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ (Kick  off)
21  กุมภาพันธ์  2565  นางวิลาวัณย์  แสงเพชร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน เป็นประธานเปิดโครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านห้วยแคน  หมู่ที่ 1
19  กุมภาพันธ์  2565  รายงานสถานการณ์ปัจจุบันศูนย์ CI อบต.ห้วยแคน
18  กุมภาพันธ์  2565  นางวิลาวัณย์  แสงเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนเป็นประธานประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
15  กุมภาพันธ์  2565  ศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยนายสมศักดิ์  ไตรศักดิ์ พร้อมด้วยนายบุญเลิศ  พยัคสา นายสมชาย  นามใหม่ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน ลงพื้นที่บ้านห้วยแคน หมู่ 1 บ้านหนองม่วง หมู่ 7 เพื่อประเมินคนพิการที่จำเป็นต้องใช้กายอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการ
9  กุมภาพันธ์  2565 นางวิลาวัณย์  แสงเพชร  นายกองค์การบรบิหารส่วนตำบลห้วยแคน ลงพื้นที่พบปะกลุ่มอาชีพเพื่อหาแนวทางพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์รวมไปถึงการเพิ่มช่องทางตลาดเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพและชุมชนต่อไป

 ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 ต่อไป
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
คำถามเพิ่มเติม
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่ อบต.ห้วยแคน นำเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเชื้อ ไปมอบให้ถึงบ้าน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 34.239.148.127
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,576,748

การส่งเสริมความโปร่งใส
แบบสอบถาม
การให้บริการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044300317   Fax : 044300317
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.