สาส์นจากนายกฯ

นางวิลาวัณย์ แสงเพชร นายกฯ
สาส์นจากนายกอบต.ห้วยแคน
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2566
อา พฤ
12 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 1 ตุลาคม 2566
อบต.ในเครือข่าย

สายตรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0862559641
งานกิจการสภา
E-Services
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารงานบุคคล
การบริหารงานงบประมาณ
คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ร้องเรียนการทุจริตแผนปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
ระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กรได้


  หน้าแรก   ข่าวย้อนหลัง     รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน) 

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
  โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๖  

     

วันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน ได้ดำเนิน

โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๖

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้กล้าคิด

กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ สนับสนุนให้ทุก

ภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันเค็ก และ

เพื่อให้เด็กมีความสุข สนุกสนาน

โดยมี นางวิลาวัณย์ แสงเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน เป็นประธานพิธีเปิดและมีคณะผู้บริหาร

สมาชิกสภาฯ สนับสนุนมอบของขวัญของรางวัลให้กับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน

โรงเรียนบ้านห้วยแคน และ โรงเรียนบ้านหนองม่วง


ประกาศโดย : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน
วันที่ประกาศ : 2566-01-13

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
คำถามเพิ่มเติม
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่ อบต.ห้วยแคน นำเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเชื้อ ไปมอบให้ถึงบ้าน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 34.239.148.127
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,576,654

การส่งเสริมความโปร่งใส
แบบสอบถาม
การให้บริการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044300317   Fax : 044300317
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.