สาส์นจากนายกฯ

นางวิลาวัณย์ แสงเพชร นายกฯ
สาส์นจากนายกอบต.ห้วยแคน
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
1011 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 10 ธันวาคม 2566
อบต.ในเครือข่าย

สายตรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0862559641
งานกิจการสภา
E-Services
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารงานบุคคล
การบริหารงานงบประมาณ
คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ร้องเรียนการทุจริตแผนปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
ระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กรได้


  หน้าแรก     รายละเอียดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน) 

รายละเอียดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
 หัวข้อข่าว
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองดุม หมุ่ที่ 7 (จำนวน 7 ช่วง)
 หน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
 ราคากลาง
426,300.00
 ติดต่อสอบถาม
กองคลัง อบต.มะค่า
 รายละเอียดข่าว
  • ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองดุม หมู่ที่ 7 จำนวน 7 ช่วง

ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายตุ่ม ชอบมาก กว้าง 2.5 เมตร ระยะทาง 35 เมตร หนา 0.15 เมตร เป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 87.50 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.20 เมตร

ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางจำปี สินสันเทียะ  กว้าง 3 เมตร ระยะทาง 64 เมตร หนา 0.15 เมตร เป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 192 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร

ช่วงที่ 3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนายแสวง อินทรักษา กว้าง 2.0 เมตร ระยะทาง 57 เมตร หนา 0.15 เมตร เป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 114 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.20 เมตร

ช่วงที่ 4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายวิโรจน์ ธัญญานนท์ กว้าง 2.0 เมตร ระยะทาง 38 เมตร หนา 0.15 เมตร เป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 76 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง

ช่วงที่ 5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายสายัณห์ อุนหะนายนต์ กว้าง 3.0 เมตร ระยะทาง 20 เมตร หนา 0.15 เมตร เป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร

ช่วงที่ 6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางสีนวล ชนะกฤษ กว้าง 3.0 เมตร ระยะทาง 35 เมตร หนา 0.15 เมตร เป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 105 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.20 เมตร

ช่วงที่ 7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนางจำรัส โนนสันเทียะ กว้าง 2.0 เมตร ระยะทาง 40 เมตร หนา 0.15 เมตร เป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 80 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.20 เมตร

รวมเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 714.50 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.มะค่ากำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย


ไฟล์ประกอบ


ประกาศโดย : องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
วันที่ประกาศ : 2566-11-20
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
คำถามเพิ่มเติม
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่ อบต.ห้วยแคน นำเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเชื้อ ไปมอบให้ถึงบ้าน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.205.26.39
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,647,519

การส่งเสริมความโปร่งใส
แบบสอบถาม
การให้บริการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044300317   Fax : 044300317
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.