สาส์นจากนายกฯ

นางวิลาวัณย์ แสงเพชร นายกฯ
สาส์นจากนายกอบต.ห้วยแคน
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2566
อา พฤ
12 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 1 ตุลาคม 2566
อบต.ในเครือข่าย

สายตรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0862559641
งานกิจการสภา
E-Services
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารงานบุคคล
การบริหารงานงบประมาณ
คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ร้องเรียนการทุจริตแผนปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
ระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กรได้


  หน้าแรก   ข่าวย้อนหลัง     รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน) 

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
  โครงการประเพณีบวงสรวงปราสาทห้วยแคนประจำปี 2566  

     

วันพุธที่ 5 เมษายน 2566 อบต.ห้วยแคนได้ดำเนินโครงการประเพณีบวงสรวงปราสาทห้วยแคนประจำปี 2566เพื่อเป็นการอนุรักษ์โบราณสถานปราสาทห้วยแคน เสริมสร้างสิริมงคล เกิดความรักสามัคคี และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน

ในการนี้ นายเดชฤทธิ์ ถิตย์ฉาย นายอำเภอห้วยแถลงเป็นประธานพิธีเปิดและจุดธูปเทียนเทียนโต๊ะที่เครื่องบวงสรวง โดยมีนางวิลาวัณย์ แสงเพชร นายก อบต.ห้วยแคน กล่าวรายงาน และมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.ห้วยแคน กำนันผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนตำบล แขกผู้มีเกียรติและประชาชนชาวตำบลห้วยแคนร่วมพิธีบวงสรวง ในครั้งนี้ ณ ปราสาทห้วยแคน หมู่ที่ 1 ต.ห้วยแคน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา

และในช่วงบ่าย นายสมศักดิ์ ไตรศักดิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานกล่าวเปิดมหรสพ(หมอลำกลอนประยุกต์) และกล่าวทักทาย พี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานในครั้งนี้


ประกาศโดย : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน
วันที่ประกาศ : 2566-04-05

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
คำถามเพิ่มเติม
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่ อบต.ห้วยแคน นำเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเชื้อ ไปมอบให้ถึงบ้าน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 34.239.148.127
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,576,650

การส่งเสริมความโปร่งใส
แบบสอบถาม
การให้บริการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044300317   Fax : 044300317
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.